You are currently viewing Słabo zasolony? Dlaczego Bałtyk nie jest bardzo słonym morzem

Słabo zasolony? Dlaczego Bałtyk nie jest bardzo słonym morzem

Wbrew pozorom Morze Bałtyckie nie jest morzem, które jest mocno zasolone. Najbardziej słone morze to Morze Czerwone – ze średnim zasoleniem 42 promili. Wysokie zasolenie Morza Czerwonego jest spowodowane niewielkim dopływem słodkich wód i intensywnym parowaniem. W porównaniu do niego zasolenie Bałtyku to jedynie 7 promili.

Co ciekawe, nawet Morze Śródziemne może pochwalić się większym zasoleniem – na poziomie 36 promili, chociaż Morze Śródziemne łączy się z Oceanem Atlantyckim przez wąski Gibraltarski Cieśninę, co ogranicza dopływ słonej wody.

Dlaczego Bałtyk jest słabo zasolony?

Po pierwsze do Bałtyku spływa wiele dużych rzek, takich jak Wisła, Odra czy Niemen. Rzeki te niosą ze sobą duże ilości słodkiej wody, która w naturalny sposób rozcieńcza słoną wodę morską i wpływa na dużo mniejsze zasolenie. Jednocześnie brak jest dopływu słonej wody. Bałtyk łączy się bowiem jedynie z z Morzem Północnym i to przez wąskie Cieśniny Duńskie.

Po drugie niewielkie parowanie – Bałtyk leży w strefie klimatu umiarkowanego, parowanie wody jest tu stosunkowo niewielkie. Zupełnie inna sytuacja występuje w ciepłych rejonach, gdzie parowanie wody z powierzchni morza zwiększa jego zasolenie.

Po trzecie – przyjrzyjmy się historii powstania Bałtyku. Wspominaliśmy już o Bałtyckim Jeziorze Lodowym. To również ma wpływ na obecne uwarunkowania.

Gdzie jest największe zasolenie Morza Bałtyckiego?

Zasolenie Bałtyku nie jest równomierne. Tak naprawdę – rzeczywiste zasolenie w danym miejscu morza może się różnić w zależności od różnych czynników. Należą do nich: prądy morskie, lokalne opady i parowanie. Najwyższe zasolenie jest na południowym zachodzie Bałtyku, w pobliżu Cieśnin Duńskich. Natomiast słabo zasolony jest obszar Zatoki Botnickiej, do której wpływa dużo słodkich wód rzecznych.

Niskie zasolenie Morza Bałtyckiego wpływa bezpośrednio na jego ekosystem – mamy tutaj mniejszą różnorodność gatunkową. Jednocześnie zupełnie inną niż tą występującą w ciepłych i słonych wodach innych mórz.

Pomimo małego zasolenia, Morze Bałtyckie nadal urzeka swoim pięknem. Warto wybrać się nad nie także w sezonach, które obfitują w jod – wówczas odkryjemy, że zasolenie nie jest wcale konieczne, aby wyczuć w powietrzu orzeźwiejącą bryzę. Sprawdźcie zresztą sami!

Dodaj komentarz